Allmänt om behandling vid självskadebeteende

Gå till huvudsidan: Självskadebeteende

Självskadebeteende

Behandling och stöd

Allmänt om behandling vid självskadebeteende

Det finns flera effektiva behandlingar för självskadebeteende.

Sammanfattning

Det finns flera behandlingar som är effektiva vid självskadebeteende, både för ungdomar och vuxna:

  • Dialektisk beteendeterapi (DBT)
  • Mentaliseringsbaserad terapi (MBT)
  • Schematerapi
  • Emotion regulation group therapy (ERGT).

Genomförande

Individer med självskadebeteende kan få effektiv hjälp. I Sverige erbjuds ett flertal större behandlingspaket som avser minska självskadebeteende och öka emotionell stabilitet inom den psykiatriska specialistvården. Vanligast är DBT, MBT och schematerapi. ERGT är en kortare behandling som ges i grupp och som är specifikt inriktad på självskadebeteende. Att lägga till insatser som stärker friskhetsfaktorer, känsloreglering och händelseanalyser vid självskadebeteende kan också vara hjälpsamt (se Grundläggande behandlingsinsats).

Material

Dialektisk beteendeterapi, DBT (DBT Sverige, intresseförening)
Utvärdering av DBT för ungdomar (BUP, Stockholm)
DBT (Psykologiguiden)
Mentaliseringsbaserad terapi, MBT (MBT, intresseförening)
MBT (Psykologiguiden)
Schematerapi (Svenska institutet för kognitiv psykoterapi)
Emotion Regulation Group Therapy, ERGT (Nationella självskadeprojektet)
Kunskapsöversikt (2013) behandlingar vid självskadebeteende (Nationella självskadeprojektet)

Märkning

  • Utförare: Psykiatrisk öppenvård, Psykiatrisk heldygnsvård, Psykiatrisk akutvård
  • Yrkesroll: Läkare, Psykolog, Sjuksköterska, Undersköterska | Behandlingsassistent | Skötare, Vårdbiträde, Logoped, Dietist, Fysioterapeut, Psykoterapeut, Socialsekreterare | Biståndshandläggare, Tandvårdsyrke
  • Typ av behandling/stöd: Psykologisk behandling
  • Åldersgrupp: Barn (0-17 år), Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
  • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår