Nyheter

Utbildning om vård- och insatsprogram, psykisk hälsa och hedersrelaterat våld - 14 september 2022

2022-06-30

Syftet med utbildningen är att tillsammans stärka lokala yrkesutövare med evidens- och erfarenhetsbaserad kunskap i mötet med den som behöver stöd.

Digital lanseringskonferens - Personcentrerat vårdförlopp schizofreni, 27 september 2022

2022-06-30

Varmt välkomna till digital lanseringskonferens av Personcentrerat vårdförlopp schizofreni - fortsatt vård och stöd!

Vård- och insatsprogrammen – en genväg till kunskap om psykisk ohälsa och sjukdom

2022-05-24

En ny informationsfilm förklarar kortfattat vad ett vård- och insatsprogram är och hur olika personalgrupper har nytta av det i sina verksamheter.