Nationella vård- och insatsprogram inom psykisk hälsa

På den här webbplatsen hittar du som arbetar inom vård, socialtjänst eller skola samlad kunskap om effektiva vård- och stödinsatser vid psykisk ohälsa. Innehållet kan filtreras utifrån typ av verksamhet som i enlighet med lagstiftning kan ge en insats, och utifrån situation. Specifika krav för att ge en viss insats anges i respektive insatsbeskrivning (t. ex. undantag vid kommunalt utförda hälso- och sjukvårdsinsatser). 

Webbplatsen är i en testversion (en så kallad beta).

Under 2018 är fem nationella vård- och insatsprogram inom område psykisk hälsa under framtagande. Innehållet publiceras löpande på webbplatsen.

Innehåll som är markerat ”(UTKAST)” är att betrakta som arbetsmaterial. Det innebär att det ännu inte genomgått samtliga steg i processen för framtagande av vård och insatsprogram och är därmed inte helt färdigt.

Bidra till utvärderingen

Mellan den 11 december 2018 och den 1 februari 2019 pågår en testperiod för det första nationella vård- och insatsprogrammet för psykisk hälsa, vård- och insatsprogram vid Schizofreni- och schizofreniliknande tillstånd

Alla är välkomna att bidra till utvärderingen.

Så här går det till:

  • Alternativ 1: Undersök om vardochinsats.se ger användbar information inför/i med en verklig patient/brukare
  • Alternativ 2: Undersök om vardochinsats.se ger användbar information inför/i mötet med en fiktiv patient/brukare utifrån din profession (se exempel på typfall
  • Dela med dig av din upplevelse innehåll och användbarhet av vardochinsats.se via webbenkäten.

Här finns en skriftlig instruktion för användartestet

Generella synpunkter på det nationella vård- och insatsprogrammet för schizofreni- och schizofreniliknande tillstånd kan mailas till louise.kimby@psykosr.se.

Bakgrund

Arbetet med att ta fram och sprida nationella vård- och insatsprogram inom området psykisk hälsa sker inom ramen för SKL och statens överenskommelse ”Stöd till riktande insatser inom området psykisk hälsa” i samverkan med utvecklingsarbetet inom Landsting och regioners system för kunskapsstyrning. Arbetet drivs med stöd av Uppdrag Psykisk Hälsas kansli (UPH) på SKL. Klicka här för att läsa mer om initiativet.

Här hittar du en snabbguide om funktioner och exempel.

Välj program:
ADHD (beräknad publicering av utkastversion september 2018)
Ångest och depression (beräknad publicering av utkastversion september 2018)
Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd (utkastversion, färdig version beräknas till mars 2019)
Självskadebeteende (beräknad publicering av utkastversion september 2018)
Missbruk och beroende (beräknad publicering av utkastversion september 2018)