Visar sökresultat för: heder

Visa sökresultat för vård- och insatsprogram:
Våld i nära relationer och hedersrelaterat förtryck
Program: Självskadebeteende
Våld i nära relationer och hedersrelaterat förtryck kan vara svårt att upptäcka. Respektfullt bemötande och kunskap behövs för att kunna hjälpa den som är utsatt.

Uppdaterad: 2022-04-26

Våld i nära relationer och hedersrelaterat förtryck
Program: Depression och ångestsyndrom
Våld i nära relationer och hedersrelaterat förtryck kan vara svårt att upptäcka. Respektfullt bemötande och kunskap behövs för att kunna hjälpa den som är utsatt.

Uppdaterad: 2023-02-08

Våld i nära relationer och hedersrelaterat förtryck
Program: Adhd
Våld i nära relationer och hedersrelaterat förtryck kan vara svårt att upptäcka. Respektfullt bemötande och kunskap behövs för att kunna hjälpa den som är utsatt.

Uppdaterad: 2023-02-16

Våld i nära relationer och hedersrelaterat förtryck
Program: Missbruk och beroende
Våld i nära relationer och hedersrelaterat förtryck kan vara svårt att upptäcka. Respektfullt bemötande och kunskap behövs för att kunna hjälpa den som är utsatt.

Uppdaterad: 2023-08-10

Upptäcka och stödja individer som utsätts för hot och våld
Program: Schizofreni och liknande tillstånd
Personal i hälso-och sjukvård och socialtjänst bör ställa frågor om hot och våld för att upptäcka utsatthet och ge hjälp och stöd.

Uppdaterad: 2022-04-08

Orosanmälan gällande barn och ungdomar
Program: Adhd
När man bör göra orosanmälan till socialtjänsten och anmälningsskyldighet avseende barn och ungdomar.

Uppdaterad: 2022-10-20

Samarbete med närstående
Program: Adhd
Samarbete med individens närstående främjar individens återhämtning. Att närstående får kunskap och stöd kan också ge ett förbättrat känsloklimat kring individen.

Uppdaterad: 2023-05-05

Strukturerad klinisk bedömning av suicidrisk
Program: Depression och ångestsyndrom
En bedömning av suicidrisk görs för att förhindra och förebygga suicid. Bedömningen ligger till grund för åtgärder för att minska risken.

Uppdaterad: 2023-05-23

Strukturerad klinisk bedömning av suicidrisk
Program: Missbruk och beroende
En bedömning av suicidrisk görs för att förhindra och förebygga suicid. Bedömningen ligger till grund för åtgärder för att minska risken.

Uppdaterad: 2023-05-23

Strukturerad klinisk bedömning av suicidrisk
Program: Självskadebeteende
En bedömning av suicidrisk görs för att förhindra och förebygga suicid. Bedömningen ligger till grund för åtgärder för att minska risken.

Uppdaterad: 2023-05-23

Strukturerad klinisk bedömning av suicidrisk
Program: Adhd
En bedömning av suicidrisk görs för att förhindra och förebygga suicid. Bedömningen ligger till grund för åtgärder för att minska risken.

Uppdaterad: 2024-05-28

Barnhälsovården
Program: Adhd
Genom att uppmärksamma tecken på svårigheter att styra och reglera uppmärksamhet, aktivitetsnivå och impulser kan barnhälsovården (BHV) ge tidiga insatser och stöd till familjen.

Uppdaterad: 2023-08-08

Förebygga skolfrånvaro
Program: Adhd
Skolans arbete för att förebygga skolfrånvaro hos elever med svårigheter att styra och reglera uppmärksamhet, aktivitetsnivå och impulser.

Uppdaterad: 2023-09-12

Diagnostisk utredning, barn och ungdomar
Program: Adhd
Diagnostisk utredning av adhd görs på basis av genomförd initial kartläggning. Anamnesen och klinisk bedömning kompletteras och riktas mot frågeställningen.

Uppdaterad: 2024-05-24

Initial kartläggning på primärvårdsnivå, barn och ungdomar
Program: Adhd
Generell kartläggning av psykisk ohälsa och bidragande orsaker. Vägledande inför tidiga insatser, diagnostisk utredning och remittering.

Uppdaterad: 2024-05-27

Initial kartläggning på primärvårdsnivå, vuxna
Program: Adhd
Generell kartläggning av psykisk ohälsa och bidragande orsaker. Vägledande inför tidiga insatser, diagnostisk utredning och remittering.

Uppdaterad: 2024-05-27