Krisintervention – till person och närstående/familj

En krisintervention syftar till att göra en akut situation hanterbar för person och närstående/familj. Det kan vara att individen första gången upplever allvarliga psykiska besvär eller försämras allvarligt i sin psykiska sjukdom. En krisintervention innebär att snabbt erbjuda kontakt, ge stöd, kartlägga situationen, göra en krisplan, informera och ge insatser utifrån behov. Den skall utmynna i en planering av avvägda insatser som förankrats med person och närstående. Insatsen kan ges i öppenvård, heldygnsvård och i hemmet.

Läs mer om krisintervention på Vård- och insatsprogram Schizofreni.

 

Utbildning

Är du intresserad av att själv gå utbildning i krisintervention eller att den enhet där du arbetar ska få utbildning? Utbildning i insatser där det finns nationellt utbildningsmaterial ska på sikt kunna erbjudas i den region/kommun där du är verksam inom ramen för det nationella systemet för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvården.

Du hittar information om Nationellt programområde (NPO) Psykisk Hälsa och information om samt kontaktuppgifter till den nationella arbetsgruppen för schizofreni (NAG) här:

Länk till Nationella programområdet (NPO) psykisk hälsa

Länk till Nationella arbetsgruppen (NAG) schizofreni och liknande tillstånd

Vänd dig till ditt regionala programområde eller den regionala/lokala arbetsgruppen för schizofreni för frågor kring utbildning i din region eller kommun.

 

Utbildningsfilmer

Det finns två filmer som hör till utbildningsmaterialet för krisintervention. En film visar hur man använder verktyget Livslinje och den andra visar verktyget Nätverkskarta.

Se filmen om Livslinje här

Se filmen om Nätverkskarta här

 

Material för nerladdning

Materialet består av själva manualen för krisintervention som beskriver innehållet i de olika delar som behövs för att genomföra en krisintervention. Personal som genomför krisintervention kan anpassa delarna och utföra dem i den ordning som passar för sammanhanget. Manualen innehåller även arbetsblad som kan användas efter behov och om det passar situationen

Det finns också ett utbildningsmaterial som används för att utbilda personal i krisintervention. Utbildningsmaterialet består av ett bildspel i Powerpoint PPT med talmanus samt en handledning som beskriver hur verksamheten kan göra för att utbilda personal i krisintervention med hjälp av bildspelet.

Materialet är utgivet av NPO (nationellt programområde) – Psykisk Hälsa och den Nationella arbetsgruppen schizofreni (NAG – Schizofreni), inom ramen för arbetet med implementering av nationella vård- och insatsprogram samt personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp inom schizofreni, en del av Nationellt system för kunskapsstyrning inom Hälso- och sjukvården – Sveriges regioner i samverkan.

Fyll i formuläret för att komma till sidan där du kan ladda ner materialet.