Kontakt

Vill du ha kontakt med någon av oss som arbetar med denna webbplats? Vi tar emot frågor som rör innehåll och eventuella brister som upptäckts på webbplatsen.  

Skicka ett mail till vardochinsats@skr.se.

Vi har tyvärr ingen möjlighet att ta emot eller svara på frågor kring individärenden utan arbetar endast med kunskapsstöd på nationell övergripande nivå riktat till vårdgivare.

För kontakt med vården hänvisar vi till 1177.